ხელმოწერის ფორმა:
ამ თემის გულშემატკივრებს შეგიძლიათ ამობეჭდოთ თაბახის ფურცელზე (A4), მსურველებს მოაწერინოთ ხელი და შეგვატყობინოთ თქვენი ტელეფონი. ადგილზე დაგიკავშირდებით და გამოგართმევთ. თქვენი წვლილი მიიღეთ ამ ღვთისთვის სათნო საქმეში.

(ამობეჭდავთ აქ)                                                    ტელ: 5 (93) 52 53 88     ელ.ფოსტა: info@bolojamze.ge