2011 წლის 13 აგვისტო, 13:00 - 14:00
მედია-კავშირი ობიექტივი

სამი სააღმსარებლო მოთხოვნა ხელისუფლებას მართლმადიდებლებისაგან

,,მართლმადიდებელთა კრებული” ეკლესიურად - უფლის სახელით შეკრებილ მორწმუნეებს ნიშნავს: “სადაცა იყვნენ ორნი გინა სამნი შეკრებულ სახელისა ჩემისათვის, მუნ ვარ მე შორის მათსა.” (მათე18,20). საზოგადო ცოდვაზე და სააღმსარებლო საკითხებზე ყოველი მართლმადიდებელი მოვალეა ამხილოს ბოროტება და ითხოვოს სამართლიანობის დამკვიდრება (სჯ. კან. ბასილი დიდი, 71).     ვრცლად...