10 ივლისი, 2011 წ. (18:00)
მსვლელობა მეტეხის ხიდიდან