ტელეკომპანია მაესტრო - "მართლმადიდებელთა კრებული"
(15:00) 01/08/11