ინტერვიუ მართლმადიდებელთა კრებულის ხელმძღვანელ ზაზა ნანობაშვილთან 2011 წ. 25 სექტემბრის შეკრებასთან დაკავშირებით.