მეუფე იობის ქადაგება იუსტიციის სახლებზე
და ჩიპიან პასპორტებზე