მართლმადიდებელთა კრებული
(18:00) 25/09/11 შეკრება მეტეხის ხიდზე