ტელეკომპანია მაესტრო (18:00) 04/07/12მართლმადიდებელთა კრებული - 30 000 ხელმოწერა